Fri­vil­li­ge

Bruger- og pårørenderåd


Der er et bruger/pårørenderåd på Bakkeager. I hvert hus hænger der en liste over medlemmerne og referater fra møderne.

Har du lyst til at høre mere om bruger- og pårørenderådets arbejde. Eller har du emner, du gerne vil have rådet skal drøfte, så er du velkommen til at kontakte din repræsentant i huset.  

 • Formål med bruger- og pårørenderådet

  Bruger- og pårørenderådet har møde 4 gange årligt og vort formål er:
  • At formidle ønsker og holdninger fra beboere, brugere og pårørende til områdeledelsen.
  • At rådgive og stille forslag til områdeledelsen.
  • At medvirke til et hjerteligt, varmt og engagerende miljø med kreativitet og mulighed for aktiv udfoldelse.
  • Rådet skal inddrages ved fastlæggelsen af retningslinierne for den daglige pleje- og omsorgsindsats, herunder retningslinier for kostplaner,    arbejdstilrettelæggelse, aktiviteter, samvær m.v.
  • Rådet skal høres i forbindelse med godkendelse af tilsynsrapporten for det uanmeldte og anmeldte tilsyn i boligenhederne – udført af Embedslægeinstitutionen.