Bliv frivillig på Bakkeager

Kunne du tænke dig at blive frivillig hos os?

Som frivillig er du med at gøre en forskel for vores beboere. Du kan hjælpe og støtte med mange forskellige opgaver, som giver vores beboere en sjovere og lettere hverdag.

Du kan læse mere om at være frivillig på social- og sundhedsområdet i Vejle Kommune https://www.vejle.dk/det-sker/bliv-frivillig/frivillig-paa-social-og-sundhedsomraadet/


Vi glæder os til at tage imod dig. 

Bakkeagers Venner

 • Læs mere om "Bakkeagers Venner"

  I 2002 startede en vennekreds for ”Bakkeager”, og den har været velfungerende lige siden.

  Vi har dog fortsat brug for praktisk hjælp og økonomisk støtte.

  Formålet er: 

  • At skabe en aktiv kreds af borgere, som vil bidrage til, at beboerne på Bakkeager får mulighed for i større udstrækning at opleve og deltage i lokalsamfundets aktiviteter, og at Centret dermed bliver kendt i området 
  • At Vennerne sammen med beboerne vil deltage i de aktiviteter, beboerne er interesseret i
  • At Vennerne yder hjælp til en fælles aktivitet til gavn og glæde for beboerne
  • At vennerne vil medvirke til at komme med idéer til fælles gavn og glæde
   Aktiviteter, som Vennerne står for/støtter op om

  Kontaktperson
  Formand Rita Tang 25 52 48 57

  Bliv ven i Baggeagers Venner: 
  Bakkeagers Venner 

  Vedtægter for Bakkeagers Venner: Vedtægter

  Bakkeager Avisen -  udskiftes hver måned til aktuel udgave

  Bakkeageravisen oktober 2022

  Bakkeageravisen september 2022

  Bakkeageravisen juli august 2022

  Bakkeageravisen juni 2022